Naši spokojení partneři

Double comma

Hopi Company SK Rodinná společnost založená v roce 1992. Přirozeným růstem a vytvářením vlastního know-how se HOPI stala jednou z nejvýznamnějších logistických společností ve středoevropském regionu. potřebu většího počtu zaměstnanců zvládáme v závislosti na zakázkách našich klientů nebo sezónnosti. PROPLUSCO poskytuje naší společnosti potřebné zaměstnance pro pomocné práce v našich skladech v Senci a Madunicích. PROPLUSCO také vyhledává vhodné kandidáty na pozice vyššího managementu. můžeme také potvrdit, že PROPLUSCO nás vždy s předstihem kontaktovalo o nových skutečnostech v zákoníku práce a také navrhovalo uplatnění nových řešení vzájemné spolupráce. Proto dáváme společnosti PROPLUSCO kladné reference a doporučujeme ji i dalším firmám.

Hopi

Naše společnost spolupracuje s firmou PROPLUSCO spol. s,r.o, která poskytuje personální služby. Na základě dosavadních zkušeností jsme přesvědčeni, že společnost PROPLUSCO spol. s.r.o lze považovat za seriózního partnera v oblasti poskytování personálních služeb, oceňujeme přístup ke všem našim požadavkům i způsob spolupráce. Služby společnosti PROPLUSCO spol. s.r.o. jsou poskytovány ve vysoké kvalitě a v dohodnutých termínech. služby společnosti PROPLUSCO spol. s.r.o. můžeme jednoznačně doporučit dalším potenciálním klientům.

Plastic Omnium Auto Exteriors

Na základě výsledků dlouholeté spolupráce s výše uvedenou společností Premac, spol. s r.o. Bratislava, je spokojena se servisem a disciplínou zaměstnanců při plnění námi požadovaných výrobních úkolů. Kladně hodnotíme i přístup odpovědných vedoucích a řídících pracovníků při plánování pracovníků dle našich požadavků. v případě nezměněného partnerského přístupu a plnění našich požadavků plánuje naše společnost využívat služeb společnosti PROPLUSCO i v budoucnu.

Premac

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. je významným dovozcem a distributorem náhradních dílů, autopříslušenství a autopotřeb. Na trhu působí od roku 1997 jako dceřiná společnost Auto Kelly, a.s. Na přelomu let 2015 a 2016 se centrální sklad společnosti AUTO KELLY SLOVAKIA přestěhoval z Bratislavy do Sence a tato událost nám přinesla spoustu práce navíc, kterou jsme museli pokrýt externími pracovníky. V této souvislosti jsme oslovili společnost PROPLUSCO, která zareagovala velmi pružně a v krátké době nám poskytla potřebný počet pracovníků, kteří nám pomohli se stěhováním a úklidem skladových prostor. Z tohoto důvodu hodnotíme spolupráci se společností PROPLUSCO velmi kladně, a to od přístupu obchodního manažera, přes projektového manažera až po samotné pracovníky v našem skladu.

Auto kelly Slovakia

Společnost CCS Cargo Customs Service s.r.o. působí na Slovensku v oblasti logistiky od roku 1998. Se společností PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2014. Potřebu většího počtu zaměstnanců zvládáme v závislosti na potřebách našich klientů nebo neočekávaných mimořádných pracích. PROPLUSCO poskytuje naší společnosti potřebné pracovníky na dočasnou výpomoc dle našich požadavků v Bratislavě - Dúbravce, proto dáváme společnosti PROPLUSCO pozitivní reference a doporučujeme ji dalším potenciálním klientům.

CCS Cargo Customs Service

Společnost Panalpina Slovakia , s.r.o. poskytuje služby v oblasti logistiky - skladování, spedice, námořní a letecké dopravy. Objem práce v našem skladu v Bratislavě závisí na požadavcích našich klientů, a proto se počet zaměstnanců mění. v oblasti personálních služeb nám pomáhá společnost PROPLUSCO, která nám v případě potřeby poskytuje potřebný počet brigádníků. Můžeme také potvrdit, že společnost PROPLUSCO se k naší společnosti po dobu naší spolupráce vždy chovala férově, obchodní manažer i projektový manažer byli vždy k dispozici a ochotni řešit naše požadavky. z tohoto důvodu doporučujeme společnost PROPLUSCO dalším potenciálním klientům.

Panalpina Slovakia

Historie společnosti ALZA sahá až do roku 1994, kdy ještě působila pod jménem fyzické osoby, ale významné postavení na českém trhu si začala budovat až v roce 1998. Na Slovensku působí od roku 2004. Velký zájem zákazníků a nárůst obratu nás přesvědčil o tom, že Alza.cz má na Slovensku vedoucí postavení. I tato skutečnost vedla k tomu, že Alza.cz v roce 2011 rozšířila svou síť o nové pobočky v Nitře, Trenčíně, Trnavě, Žilině, Košicích a Prešově. V listopadu 2011 bylo v Bratislavě otevřeno nové sídlo se showroomem. Potřeba dalších zaměstnanců je řízena v závislosti na prodejích nebo sezónnosti. Společnost PROPLUSCO zajišťuje pro naši firmu potřebný počet zaměstnanců pro pomocné služby v logistickém centru v Senci, kde nám v této oblasti pomáhá a v případě potřeby zajišťuje potřebný počet brigádníků podle námi stanovených kritérií. Tímto způsobem nám společnost PROPLUSCO šetří čas a zároveň optimalizuje přesčasovou práci našich kmenových zaměstnanců, kteří se tak mohou plně věnovat své hlavní práci.

Alza

S Proplusco spolupracujeme od roku 2014, vybrali jsme si ji zcela náhodně z velkého množství personálních agentur na slovenském trhu a dodnes jsme s naší volbou spokojeni. Proplusco nám poskytuje personální kapacity na několik pozic, využíváme buď osobní leasing, nebo nábor. Práce s lidmi je náročná a mnohdy vyžaduje rychlé řešení. Často se poptávka po zaměstnancích objeví až na poslední chvíli, ale společnost je schopna pružně reagovat na naše požadavky a dodat zaměstnance v potřebném množství a kvalitě. Proplusco má ve firmě dobře definované odpovědnosti, jasně jsem určil, na koho se obrátit při řešení administrativních, obchodních a provozních záležitostí, spolupráci s touto agenturou doporučujeme.

Ceit

Se společností PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2011. Společnost NP Slovakia působí v oblasti výroby pro elektrotechnický i automobilový průmysl. Potřeba většího počtu zaměstnanců ve výrobě závisí na požadavcích našich zákazníků, v této oblasti nám společnost PROPLUSCO pomáhá a v případě potřeby nám poskytuje potřebný počet brigádníků podle námi stanovených kritérií. Tímto způsobem nám PROPLUSCO šetří čas a zároveň optimalizuje přesčasovou práci našich kmenových zaměstnanců. společnost PROPLUSCO byla k naší společnosti vždy korektní, s předstihem nás informovala o novinkách v zákoníku práce a navrhovala nová řešení vzájemné spolupráce v souladu s legislativou. V současné době spolupracujeme jak formou dočasného přidělení zaměstnanců, tak formou poskytování brigádnických služeb. spolupráci se společností PROPLUSCO hodnotíme velmi pozitivně a můžeme ji doporučit jako spolehlivého partnera.

NP Slovakia

Společnost DOKA Slovakia se zabývá prodejem a pronájmem vysoce kvalitního bednění. Potřeba většího počtu zaměstnanců je řízena v závislosti na poptávce nebo sezónnosti stavebních prací. PROPLUSCO spol. s r.o. poskytuje naší společnosti potřebný personál pro pomocné práce ve skladech v Bratislavě a Banské Bystrici (např. úklid bednění a další pomocné práce). Můžeme také potvrdit, že společnost PROPLUSCO nás vždy s předstihem kontaktovala o nových skutečnostech v zákoníku práce i o návrzích aplikací nových řešení vzájemné spolupráce, proto dáváme společnosti PROPLUSCO spol. s r.o. kladné reference a doporučujeme ji dalším firmám.

DOKA Slovakia

PROPLUSCO Services spol. s r.o., Bratislava provádí pro naši společnost odečty, a to odečty poměrových rozdělovačů topných nákladů na topných tělesech ve více než 280 objektech (bytech a nebytových prostorách) již třetím rokem. služby, které pro nás tato společnost provádí, jsou v předem dohodnuté kvalitě a termínech dle naší vzájemné smlouvy. součástí spolupráce je i dodržování ochrany osobních údajů a mlčenlivosti. V tomto ohledu jsme dosud nezaznamenali žádné pochybení ze strany této společnosti. obecně můžeme společnost PROPLUSCO Services spol. s r.o. doporučit jako spolehlivého partnera při realizaci odpočtů a dáváme jí tímto kladnou referenci pro další potenciální či stávající partnery.

Enbra

Brenntag Slovakia je společnost specializující se na distribuci chemických látek průmyslovým zákazníkům. Se společností PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2011. Příležitostně objednáváme pomocné pracovníky na pomocné práce v našem závodě v Pezinku. spolupráci se společností PROPLUSCO hodnotíme kladně, a to jak přístup obchodního oddělení, tak i projektových manažerů, kteří nám zajišťují potřebné pracovní síly. Společnost PROPLUSCO byla naší firmě vždy nápomocna a pružně reagovala na naše požadavky v mezích neustále se měnící legislativy v oblasti pracovního práva. proto dáváme společnosti PROPLUSCO kladné reference.

Brenntag Slovakia

Se společností Proplusco spolupracujeme od roku 2012. Naše partnerství je založeno na správných základech. jelikož je naše společnost zaměřena na distribuci a obrat zboží je sezónní, musíme v různých obdobích měnit počet zaměstnanců, což nám Proplusco velmi pomáhá a šetří čas. vyhovuje nám i organizační struktura Proplusca, od koordinátora na místě v naší společnosti, přes projektového manažera jako kontaktní osobu a zprostředkovatele až po samotného obchodního manažera. dodaní zaměstnanci splňují předem dohodnuté požadavky. V neposlední řadě oceňujeme férový přístup a operativnost firmy Proplusco. spolupráci s PS můžeme jen doporučit.

IKAR

Služby společnosti PROPLUSCO využíváme od roku 2011. Spolupráce začala jako tzv. brigádnická služba v době dovolených našich kmenových zaměstnanců nebo v případě zvýšené potřeby práce na našem pracovišti. se změnou legislativy, konkrétně zákoníku práce od 1. 3. 2015, jsme byli společností PROPLUSCO upozorněni na změny a bylo nám navrženo operativní řešení v souladu s platnou legislativou. Spolupráce nadále funguje formou vyhledávání vhodných kandidátů dle námi zadaných kritérií. celkově můžeme spolupráci s firmou PROPLUSCO doporučit a vyjádřit spokojenost.

Nectel

Služby společnosti PROPLUSCO využíváme od roku 2013. Spolupráce začala jako tzv. brigádnická služba v době dovolených našich zaměstnanců nebo v případě zvýšené potřeby práce v našem areálu. se změnou legislativy, konkrétně zákoníku práce od 1. 3. 2015, jsme byli společností PROPLUSCO upozorněni na změny a bylo nám navrženo operativní řešení v souladu s platnou legislativou. Obecně můžeme spolupráci se společností PROPLUSCO doporučit a vyjádřit spokojenost.

Novofruct

REFERENCE PRO PROPLUSCOSpolečnost BLK Servis se od svého založení v roce 1998 zabývá montáží nábytku, úklidovými službami, pronájmem kancelářského nábytku a skladováním dočasně nepoužívaných věcí. V současné době poskytujeme tyto služby pro naše zákazníky buď individuálně, nebo jako kompletní servis od montáže a přepravy nábytku, stěhování, drobných údržbářských prací, pravidelného úklidu až po speciální úklidové práce. pro naše služby je charakteristická náročnost práce. Služeb společnosti PROPLUSCO využíváme při zajišťování brigádnických prací jak na Slovensku, tak v České republice. touto referencí bychom chtěli ocenit flexibilitu ochotu a úroveň komunikace ze strany projektového manažera, resp. obchodního zástupce. společnosti PROPLUSCO proto udělujeme kladnou referenci.

BLK Servis

DANUBIASERVICE, a.s. působí na slovenském automobilovém trhu od roku 1978 - nejprve jako AZNP Mladá Boleslav a od roku 1996 pod názvem DANUBIASERVlCE. Více než pětatřicetileté nepřetržité působení dokazuje schopnost společnosti odvádět v silně konkurenčním prostředí práci nejvyšší kvality a schopnost udržet si náročné zákazníky. Společnost DANUBIASERVlCE, a.s. je autorizovaným prodejním a servisním místem značky ŠKODA a od roku 2006 je autorizovaným servisem značky Volkswagen. V roce 2010 jsme získali licenci na prodej a servis vozů Citroën. Kvalita poskytovaných služeb je garantována pravidelným každoročním hodnocením importérů formou certifikačních auditů. Známkou úspěchu je certifikát STN EN ISO 9001:2008. V letošním roce získala naše společnost ocenění Dealer roku a Dealer roku pro značku Škoda. Marketingové oddělení pro značku Citroën potřebovalo zajistit službu - distribuci letáků našim potenciálním klientům a my jsme se obrátili na společnost PROPLUSCO s žádostí o reference. Společnost byla velmi vstřícná a službu poskytla dle našeho požadavku. Ocenili jsme rychlé vyřízení potřebných formalit a papírování a spolehlivé dodání zakázky. Proto jsme se na společnost PROPLUSCO obrátili znovu, když vyvstala potřeba zajistit u vystavených vozidel promotérky, které by zajišťovaly program pro děti a asistovaly prodejcům. I s touto akcí nám společnost PROPLUSCO dokázala pomoci, a proto hodnotíme spolupráci se společností PROPLUSCO kladně a dáváme jí pozitivní referenci.

DANUBIASERVICE

Agence EMOTIONS, Ltd. provozuje maloobchodní síť prodejen s čerstvými potravinami. Potřeba většího množství nárazových prací vzniká především v souvislosti s inventarizací našich prodejen, která se provádí pravidelně. Společnost PROPLUSCO je v tomto ohledu spolehlivým partnerem, který nám v případě našeho požadavku poskytuje potřebné kapacity, a spolupracujeme s ní i při náboru nových zaměstnanců, které zaměstnáváme formou brigády na pozici prodavač/prodavačka. Pozitivně hodnotíme přístup projektového manažera, který zajišťuje pomocný personál pro inventury, i náboráře, který pro nás na základě našich zakázek vyhledává výše uvedené prodavačky/prodavače. proto dáváme společnosti PROPLUSCO pozitivní reference a doporučujeme ji dalším maloobchodním firmám či jiným klientům.

Agence EMOTIONS

<div style='text-align: left;'>Ústředí lidové umělecké výroby - ÚĽUV usiluje o propagaci a podporu lidové výroby a řemesel, včetně dokumentace, publikační činnosti a pořádání kurzů a přednášek v této oblasti. Naše činnost si někdy vyžádá přesun velkého množství předmětů v rámci našich skladů či prostor. V této souvislosti jsme jako veřejná instituce povinni vybrat nejvýhodnější nabídku prostřednictvím výběrového řízení. Společnost PROPLUSCO byla úspěšná jak v roce 2014, tak v roce 2016 a obecně můžeme říci, že jsme s dodanými pracovníky i poskytovanými službami spokojeni, služby jsou prováděny v přiměřené kvalitě a v dohodnutém čase. Proto dáváme společnosti PROPLUSCO pozitivní reference a doporučujeme ji dalším potenciálním klientům.

centrum-lidové-umělecké-výroby

Se společností PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2013. společnost VERMONT Holding a.s. podniká v oblasti módy a potřeba většího počtu zaměstnanců v našem skladu je sezónní v závislosti na jednotlivých kolekcích i různých akcích či výprodejích. společnost PROPLUSCO je nám v této oblasti nápomocna a v případě potřeby nám zajistí potřebný počet brigádníků dle námi zadaných kritérií. Tímto způsobem nám PROPLUSCO šetří čas a zároveň optimalizuje přesčasy našich kmenových zaměstnanců, kteří se tak mohou plně věnovat své hlavní pracovní náplni. můžeme také potvrdit, že PROPLUSCO se k naší společnosti chová vždy korektně, s předstihem nás informuje o novinkách v zákoníku práce a navrhuje nová řešení vzájemné spolupráce v souladu s legislativou. V současné době spolupracujeme jak na Slovensku, tak i v České republice, a proto potvrzujeme naši spokojenost se spoluprací s firmou PROPLUSCO, a proto ji doporučujeme a dáváme na ni kladné reference.

VERMONT Holding

Naše společnost Next AV s.r.o. prodává značkové oblečení a doplňky značky NEXT, která vznikla ve Velké Británii. Společnost PROPLUSCO poskytuje naší společnosti potřebné personální zajištění pro naše prodejny v Bratislavě, a to jak pro práci prodavače, tak pro výpomoc při prodeji. Celkově hodnotíme spolupráci pozitivně, o čemž svědčí i naše vzájemná spolupráce od roku 2012, proto dáváme společnosti PROPLUSCO kladnou referenci a doporučujeme ji dále.

Next AV

se společností PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2013. společnost GANT Slovakia je módní firma a potřeba většího počtu zaměstnanců v našem skladu je sezónní, v závislosti na jednotlivých kolekcích i různých akcích či výprodejích. společnost PROPLUSCO je v této oblasti nápomocná a v případě potřeby nám poskytuje potřebný počet brigádníků podle námi zadaných kritérií. Tímto způsobem nám PROPLUSCO šetří čas a zároveň optimalizuje přesčasy našich kmenových zaměstnanců, kteří se tak mohou plně věnovat své hlavní pracovní náplni. můžeme také potvrdit, že PROPLUSCO se k naší společnosti chová vždy férově, s předstihem nás informuje o novinkách v zákoníku práce a také navrhuje nová řešení vzájemné spolupráce v souladu s legislativou. Potvrzujeme tedy naši spokojenost se spoluprací se společností PROPLUSCO, a proto ji také doporučujeme a dáváme na ni kladné reference.

GANT

TAKKO Fashion Slovakia spolupracuje so spoločnosťou Proplusco už niekoľko rokov. Počas tohto obdobia sme mali mnoho príležitostí presvedčiť sa o kvalite a profesionalite jej zamestnancov. Sú spoľahlivým a zodpovedným partnerom a poradcom pri riešení personálnych otázok. Oceňujeme flexibilitu a kvalitu, s akou nám pomáhajú riešiť pracovné úlohy v sklade aj v predajniach. Osobitným prínosom je spolupráca s Proplusco pri inventarizačných činnostiach.

TAKKO Fashion Slovakia

Naša spoločnosť začala intenzívne spolupracovať so spoločnosťou PROPLUSCO v roku 2016 na základe referencie našej dcérskej spoločnosti na Slovensku - Ikar Bratislava. Prvý kontakt sa uskutočnil v roku 2014 so zámerom začať spoluprácu ešte v tomto roku. Uskutočnil sa aj trojtýždňový test spolupráce. V roku 2015 skupina Euromedia nevyužívala služby spoločnosti PROPLUSCO, a preto sa plná spolupráca (ako je uvedené vyššie) začala až v septembri 2016. euromedia - distribúcia kníh je štandardný veľkoobchod, kde počet kusov a expedovaných zásielok plne závisí od objednávok zákazníkov. Počet objednávok sa mení podľa ročného obdobia, ale aj podľa dňa v týždni. Preto je veľmi ťažké vopred plánovať rozmiestnenie pracovnej sily. V tejto súvislosti mala spoločnosť PROPLUSCO vysoké nároky nielen na kvalitu pracovnej sily, ale aj na neustále zmeny v počte nasadených zamestnancov. So službami, ktoré sme dostali, sme boli spokojní v oboch ohľadoch. ak by sme mali konkrétne spomenúť, s čím sme boli najviac spokojní, bolo to nasadenie pracovníčok pražskej pobočky spoločnosti PROPLUSCO. Bol to ich flexibilný prístup k počtu nasadených zamestnancov, ich komunikatívnosť a ochota riešiť neštandardné situácie, ktoré vznikli v našej prevádzke.

Euromedia Group

Carcoustics je inovativní, středně velká společnost s mezinárodním kurzem růstu se sídlem v Leverkusenu. Zabývá se vývojem a výrobou produktově orientovaných akustických a tepelných komponentů pro automobilový průmysl. Kromě toho společnost Carcoustics úspěšně nabízí široký sortiment a know-how různých technologií a souvisejících produktů pro další průmyslová odvětví. Základem jejího produktového portfolia jsou individuální řešení šitá na míru. výrobky se používají mimo jiné v automobilech a užitkových vozidlech, v domácích spotřebičích, při výrobě zařízení a strojů, v zemědělských strojích, ve vytápěcí a klimatizační technice a v kolejových vozidlech po celém světě. Roční obrat v roce 2013 činil přibližně 250 milionů eur a má dynamický trend vývoje. certifikace: Nejlepší zaměstnavatel v automobilovém průmyslu v německu a rakousku: certifikace za vynikající personální, manažerské a komunikační řízení. Certifikace byla udělena na základě nezávislého průzkumu institutů Top Employers. Ekologický certifikát Ökoprofit: Vývoj vlastního ekologického programu Úspory: 57 875 eur v roce 2013Systém environmentálního managementu: ISO14001:2004Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Certifikát OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series)QMS: Všechny naše závody jsou certifikovány podle TS 16949:2009Od roku 2016 úspěšně spolupracujeme se společností Proplusco, spol. s.r.o.. Využíváme našich služeb k zajištění potřebné pracovní síly na základě našich kritérií. Oceňujeme korektní spolupráci obchodního oddělení a projektových manažerů i jejich flexibilitu a vstřícnost při zajišťování našich požadavků. Oceňujeme také ochotu manažerů při řešení potřebných změn a úprav. společnost Proplusco spol. s.r.o. doporučujeme jako vhodného obchodního partnera i dalším firmám.

Carcoustics

ATLC Ltd. se zabývá instalací strukturované kabeláže. Velký rozsah některých instalací vyžaduje velké množství spolupracujících lidí najednou, navíc lidí schopných přijímat zakázky, schopných přemýšlet, připravených reagovat. často je obtížné najít v dostatečně krátkém čase dostatek takových lidí, kteří se navíc musí dostavit včas na určené místo. to byl důvod, proč jsme již koncem devadesátých let navázali spolupráci se společností Propluscom, resp. jejím právním předchůdcem Agency Plus. Ukazuje se to jako velmi dobré rozhodnutí, jako velmi efektivní spolupráce. Proplusco dostává dostatek podnětných pracovníků, nezatěžuje své klienty zbytečnou administrativou a my se tak můžeme soustředit na podstatu našeho podnikání. z těchto důvodů Proplusco vřele doporučujeme.

ATLC