5 užitečných rad, jak napsat dobrý životopis

Ikona hodin

7 min čtení

Ikona kalendáře

28.08.2020

Obrázek autora článku

Tím Proplusco

Poctivě vypracovaný životopis není jen Vaší vstupenkou k vysněnému zaměstnaní, ale taktéž dokumentem, který nepřímo vypovídá o Vašem charakteru a osobnosti. Pokud se teda rozhodnete napsat životopis plný nic nehovořících frází, s gramatickými chybami a navíc ho rozpošlete vícerým zaměstnavatelům, dobrovolně si snižujete šance na úspěch. A přitom je to úplně jednoduché. Stačí dodržovat těchto pět rad a Váš životopis si může stát pomocníkem k Vaší vysněné pozici!


1. Dodržujte strukturu životopisu

Primární úlohou životopisu je Vás představit. Kdo jste, co víte a co všechno jste v životě dosáhli (samozřejmě uvádějte jen informace, které zajímají konkrétního zaměstnavatele). Nejideálnější volbou je strukturovaný životopis, jelikož jeho stručnost a přesnost jsou přesně ty vlastnosti textu, které Vás vyřadí z hromady klasických, či beletrizovaných životopisů. Dobrý životopis by měl obsahovat tyto informace:  


  1. Osobní údaje - víckrát si zkontrolujte jejich správnost; při udávaní emailové adresy se preferuje nepoužívat adresy typu veselaovecka447@seznam.cz, raději si založte serióznější emailovou adresu; nepište osobní informace, které zaměstnavatel nemá právo vědět (sexuální orientace, politické preference, rodinný stav...).
  2. Dosáhnuté vzdělaní – uveďte nejvyšší stupeň dosáhnutého vzdělaní, nezapomeňte na celý název školy a vystudovaného odboru; v případě, že Vaše diplomová práce měla souvislost s prací, o kterou se ucházíte, určitě ji nezapomeňte v životopise uvést; uveďte všechny školení, kurzy či semináře, kterými jste prošli a které mají souvislost s danou pozicí; za zmínku mohou stát i vědomosti, které jste získali samostudiem.
  3. Pracovní zkušenosti - stručně a jasně popište všechny pracovní místa, které jste vystřídali (v případě, že jich bylo příliš mnoho, stačí poslední tři); pokud se některé Vaše předcházející pracovní pozice jakkoli týkají práce, o kterou se právě ucházíte, popište je dopodrobna - pracovní náplň, název firmy, rok nástupu, rok odchodu.
  4. Jazykové znalosti – pravdivě informujte o jazycích, které ovládáte a hlavně na jakých úrovních, jelikož se může stát, že Vás personalista na výběrovém řízení zaskočí s pokročilou angličtinou (protože jste to v životopise měli uvedené) a Vy se budete trápit, protože skutečností je úroveň začátečník.
  5. Ostatní informace - patří sem počítačové znalosti; řidičský průkaz; Vaše vlastnosti (klady a zápory); hobby; reference od Vašeho předcházejícího nadřízeného; k životopisu je velkou výhodou přiložit i motivační dopis, kterým se konkrétnímu zaměstnavatelovi prodáte.


2. Fotografie

Přítomnost fotografie v životopise má svoje světlé, ale i tmavé stránky. Pokud je žádaná přímo od zaměstnavatele, musíte ji přiložit. Avšak pokud daná pozice nevyžaduje reprezentativní vzhled, osobně se přikláníme k názoru, že je lepší fotografii vynechat. A to z jednoduchého důvodu - může Vám uškodit. Avšak fotografií je možné navázat osobnější vztah s personalistou dříve, než se dostanete na pohovor. Pokud se tedy rozhodnete fotografii k životopisu přiložit, dbejte na to, aby nebyla provokativní či vulgární. Nepoužívejte fotky z dovolené, fotky na kterých nejste kompletně oblečení. Není nutné, aby zobrazovala celé tělo, stačí usmívající tvář. Pamatujte však, že fotografie netvoří dobrý životopis!


3. Přílohy životopisu

K přílohám životopisu je nutné přiložit formulku o osobních údajích, která říká, že bez Vašeho souhlasu nesmí nikdo Vaše osobní údaje zasílat jiným osobám. Pokud si to přejete, napište přesně komu je to dovolené a na jakou dobu. Výhodnou přílohou bývá motivační dopis, který musí být vypracovaný přímo k dané pozici. Přesvědčujete v něm zaměstnavatele o tom, že právě vy jste nejvhodnější kandidát pro pracovní pozici. Dalšími přílohami mohou být Vaše diplomy či různé doklady, na základě kterých Vás lehko identifikují.


4. Nejčastější chyby

Délka životopisu – nejideálnější je jedna až tři strany A4.
Gramatické chyby (dobrý životopis musí být bezchybný), přehnaně formální jazyk, používaní frází (jsem spolehlivý, pracovitý...).
Komplikovaná forma životopisu - složitá slova a věty těžké na pochopení.
- Zasílaní stejného životopisu vícerým zaměstnavatelům - nedělejte to. Pokud vám opravdu záleží na dané pozici, vypracujte si životopis zvlášť pro každou firmu. Nejen, že to zvýší Vaše šance na úspěch, ale dáte najevo svůj opravdový zájem.
Přílišná originalita - výhodou originálního přístupu k tvorbě životopisu je fakt, že Vás vytrhne z davu životopisů psaných podle šablony. Nepřehánějte to však s ní, aby neměla spíš opačný účinek.


5. Co do dobrého životopisu nepatří

Do životopisu se nehodí informace o Vašem rodinném stavu, o sexuální orientaci, o náboženském přesvědčení, o Vašem původu, rase, národnosti, o Vašem zdravotním stavu, zda jste těhotná nebo Vaše soukromé informace (číslo kreditní karty, rodné číslo...). V případě, že nemáte čistý trestní rejstřík a zaměstnavatel ho od Vás ani nežádá, určitě ho nepřikládejte. Dobrý životopis by neměl obsahovat ani informace, které by Vás mohli vystavit diskriminaci či jakémukoliv útlaku.   

Sdílet článek:

Podobné články

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Brigáda při studiu? Mnohokrát to není jednoduché. Existuje však mnoho pozitivních brigád, které studenty lákají k zaměstnání.

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Je možné zřetelně nastínit hranici mezi zdravou oddaností k práci a závislostí na ní?

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Dobrý šéf by měl splňovat více vlastností. Které to jsou?