5 UŽITEČNÝCH RAD, JAK NAPSAT DOBRÝ ŽIVOTOPIS | PROPLUSCO s.r.o
Nezávazná cenová nabídka pro firmy
Nezávazná cenová nabídka pro firmy
Kolik lidí potřebujete?
Vyplňte níže údaje
Vyplňte jméno
Vyplňte telefonní číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte níže údaje
Vyplňte město
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Ilustračný obrázok
zákon

5 VÝHOD, KTERÉ NABÍZEJÍ STÁŽE PRO ABSOLVENTY

pohovor

studenti

5 UŽITEČNÝCH RAD, JAK NAPSAT DOBRÝ ŽIVOTOPIS

Ilustračný obrázok
Tím Proplusco

27.2.20186 min. čtení
Poctivě vypracovaný životopis není jen vaší vstupenkou k vysněnému zaměstnání, ale také
dokumentem, který nepřímo vypovídá o vašem charakteru a osobnosti. Když se tedy rozhodnete
napsat životopis plný nic neříkajících frází, s gramatickými chybami a potom ho rozešlete
zaměstnancům, dobrovolně si snižujete šanci na úspěch. A přitom je to úplně jednoduché. Stačí se
držet těchto pěti rad a váš životopis se může stát důvodem vaší vysněné kariéry!

1. Dodržujte strukturu životopisu

Primární úlohou životopisu je představit vás. Kdo jste, co víte a co všechno jste v životě dosáhli
(samozřejmě uvést jen informace, které zaujímají konkrétního zaměstnavatele). Nejideálnější
volbou je strukturovaný životopis, jelikož jeho stručnost a konzistentnost jsou přesně ty vlastnosti
textu, které vás vyřadí z hromady klasických, či beletrizovaný životopisů. Dobrý by měl obsahovat
tyto informace:
 1. Osobní údaje – několikrát si zkontrolujte jejich správnost; při udávání e-mailové adresy se vyhněte používání adresy typu veselaovecka447@azet.sk, raději si založte serióznější adresu; nepište osobní informace, o kterých zaměstnavatel nemá právo vědět (sexuální orientace, politické přesvědčení, rodinný stav…)

 2. Dosažené vzdělání – uveďte nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání, nezapomeňte na celý
  název školy a název vystudovaného oboru; v případě, že vaše diplomová práce měla
  souvislost s prací, o kterou se ucházíte, určitě ji vzpomeňte v životopise; uveďte všechny
  školení, kurzy nebo semináře, kterými jste přešli a které mají souvislost s danou pozicí; za
  zmínku mohou stát i vědomosti, které jste nabyli samostudiem

 3. Pracovní zkušenosti – stručně a jasně popište všechny pracovní místa, které jste vystřídali
  (v případě, že jich bylo příliš mnoho, stačí poslední tři); pokud se některé vaše
  předcházející pracovní pozice jakkoliv týkají práce, o kterou se právě ucházíte, popište ji
  dopodrobna – pracovní náplň, název firmy, rok nástupu, rok odchodu.

 4. Jazykové znalosti – pravdivě informujte o jazycích, které ovládáte a hlavně na jaké úrovni,
  nakolik se může stát, že vás personalista na výběrovém řízení zaskočí s pokročilou
  angličtinou (protože jste to v životopise měli uvedené) a vy se budete rukama nohama
  bránit na úrovni začátečníka.

 5. Ostatní informace – patří sem počítačové znalosti; řidičský průkaz; vaše vlastnosti (kladné i
  záporné); hobby; reference od vašeho předcházejícího nadřízeného; k životopisu je velkou
  výhodou přiložit motivační dopis, kterým se konkrétnímu zaměstnavateli prodáte.

2. Fotografie

Přítomnost fotografie v životopise má své světlé i tmavé stránky. Pokud je žádaná přímo od
zaměstnavatele, musíte ji mít. Pokud však daná pozice nevyžaduje mít reprezentativní vzhled, já
osobně se přikládám k názoru, že lepší je fotografii vynechat. A to z jednoduchého důvodu – může
vám uškodit. Fotografie ale může navázat osobnější vztah s personalistou dřív, než se dostanete
na pohovor. Pokud se už tedy rozhodnete fotografii k životopisu přiložit, dbejte na to, aby nebyla
provokativní nebo vulgární. Nepoužívejte fotky z dovolené, fotky, na kterých nejste kompletně
oblečení. Není nutné, aby bylo zobrazené celé tělo, stačí usměvavá tvář. Pamatujte ale, že
fotografie nedělá dobrý životopis!

3. Přílohy k životopisu

K přílohám životopisu je nutné přiložit formulku o osobních údajích, že bez vašeho souhlasu nesmí
nikdo vaše osobní údaje zasílat jiným osobám. Pokud si to přejete, napište přesně komu je to
dovolené a po jakou dobu. Výhodnou přílohou bývá motivační dopis, který musí být vypracovaný
přímo k dané pozici. Přesvědčíte v něm zaměstnavatele o tom, že právě vy jste nejlepším
pracovníkem pro danou pozici. Dalšími přílohami mohou být vaše diplomy nebo různé doklady, na
základě kterých vás lehko identifikují.

4. Nejčastější chyby

- Délka životopisu – nejideálnější je jedna až tři strany A4
- Gramatické chyby – dobrý životopis musí být bezchybný, přehnaně formální jazyk, používané
fráze (jsem spolehlivý, pracovitý …)
- Komplikovaná forma životopisu – složité slova a věty těžké na pochopení
- Posílání toho samého životopisu vícero zaměstnavatelům – nedělejte to! Pokud vám opravdu
záleží na dané pozici, vypracujte si životopis zvlášť pro každou firmu. Nejen že to zvýší vaše
šance na úspěch, ale dáte najevo svůj opravdový zájem.
- Přílišná originalita – výhodou originálního přístupu k tvorbě životopisu je fakt, že vás vytrhne
z davu životopisů psaných podle šablony. Nepřehánějte to však s ní, aby neměla opačný
účinek.

5. Co do dobrého životopisu nepatří

Do životopisu se nehodí informace o vašem rodinném stavu, o sexuální orientaci, o náboženském přesvědčení, o vašem původu, rase, národnosti, váš zdravotní stav, nebo pokud jste těhotná a další soukromé informace (číslo kreditní karty, rodné číslo …). V případě, že nemáte čistý trestní rejstřík a zaměstnavatel ho od vás ani nežádá, určitě ho nepředkládejte. Dobrý životopis by neměl obsahovat ani informace, které by vás mohli vystavit diskriminací nebo jakémukoliv útlaku.

Využijte možnosti rychle a jednoduše vytvořit CV přímo na naší stránce: www.proplusco.cz