Pracujete přesčas? Přečtěte si, na co máte nárok

Ikona hodin

4 min čtení

Ikona kalendáře

14.09.2021

Ilustrační obrázek autora článku bez fotky

Tým Proplusco

Někdo rád v práci zůstane déle, někdo naopak po práci hned domů, jakmile má padla. Ne vždy však máte na výběr. Jak je to s prací přesčas v roce 2021, kolik můžete odpracovat navíc a na co máte za to nárok? Na to se podíváme v následujících řádcích.

Co je to práce přesčas

Práci přesčas definuje zákoník práce. Jedná se o práci vykonávanou zaměstnancem na příkaz či domluvu se zaměstnavatelem, která je nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, případně nad rámec rozvrhu pracovních směn.

Přesčas smíte pracovat maximálně osm hodin v týdnu a dohromady maximálně 150 hodin v kalendářním roce. Práci přesčas vám smí zaměstnavatel nařídit jen “z vážných provozních důvodů”.

Přesto můžete přesčas pracovat i delší dobu, ale jen pokud s tím souhlasíte. Ale ani v tomto případě nesmí práce přesčas přesáhnout více než osm hodin týdně. V tomto případě se ale nepočítá každý týden zvlášť, ale průměr za určité období, které činí nejvýše 26 po sobě jdoucích týdnů, respektive 52 týdnů při kolektivní smlouvě.

Peníze nebo volno

Za práci přesčas máte nárok na náhradní volno v rozsahu práce konané přesčas. Ve chvíli, kdy vyčerpáte náhradní volno, nemáte nárok na žádné další příplatky. A práce přesčas se pomyslně vynuluje, načež můžete vykonávat další práci přesčas v rámci daného týdne, respektive kalendářního roku podle limitů, které jsme popsali výše.

Pokud se společně se zaměstnavatelem nedohodnete na náhradním volnu, máte nárok na příplatek nejméně ve výši 25 % vašeho průměrného výdělku. V případě dobré vůle zaměstnavatele může být příplatek ještě vyšší.

A kdy na finanční odměnu nemáte nárok? Pouze v případě, je-li vaše mzda sjednána již s ohledem na případnou práci přesčas. O tom však musíte být obeznámen a musíte to mít napsané v pracovní smlouvě.

Sečteno, podtrženo

• práce přesčas je práce, kterou vykonáváte nad rámec své pracovní doby
• zaměstnavatel vám ji může nařídit z “vážných provozních důvodů”
• za práci přesčas máte nárok na náhradní volno nebo na příplatek
• přesčas, kdy vyčerpáte náhradní volno, se nepočítá do stanovených limitů
• limit na přesčas je 8 hodin týdně, 150 hodin za kalendářní rok
• další přesčasy můžete odpracovat pouze s vaším souhlasem
• celkově můžete pracovat přesčas maximálně 416 hodin
• odměna za práci přesčas činí minimálně 25 % průměrné odměny

Sdílet článek:

Podobné články

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Brigáda při studiu? Mnohokrát to není jednoduché. Existuje však mnoho pozitivních brigád, které studenty lákají k zaměstnání.

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Je možné zřetelně nastínit hranici mezi zdravou oddaností k práci a závislostí na ní?

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Dobrý šéf by měl splňovat více vlastností. Které to jsou?