Jak uvádět úroveň cizích jazyků v životopise?

Ikona hodin

6 min čtení

Ikona kalendáře

18.02.2021

Ilustrační obrázek autora článku bez fotky

Tým Proplusco

Mám napsat B1 nebo mírně pokročilý? Jaký je v tom rozdíl? V životopise se informace o vašich znalostech cizích jazyků dnes již očekávají automaticky. Málokdy však inzerát obsahuje přesné požadavky na to, jak označit vaši nejvyšší dosaženou úroveň. V tomto článku vám proto poradíme, jak pojmenovat úroveň vašich jazykových dovedností. Také si vysvětlíme, co znamená Společný evropský referenční rámec a jak se zařadit do příslušné kategorie.


C1 nebo pokročilý?

V praxi se využívají 2 způsoby označování úrovně:

1. začátečník / mírně pokročilý / středně pokročilý / aktivní slovem i písmem / expert, překladatel

2. A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2


Pokud uvádíte v životopise více než jeden jazyk, vyberte si jednu z těchto stupnic a používejte ji při každém jazyce. Nedoporučuje se uvádět více jazyků na začátečnické úrovni. Výjimkou mohou být případy, kde jsou jazyky vaší vášní a přímo souvisejí s prací, o kterou se ucházíte. I v tomto případě bychom však jazyky, se kterými jste si již "pohrávali", uvedli raději ve vašem motivačním dopise a zdůraznili tak vlastnosti jako zvědavost či chuť objevovat nové věci.


Úrovně podle Evropského referenčního rámce

Pokud neznáte rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi, podrobné vysvětlení najdete na stránkách Europass. Potřebujete se rozhodnout, co napsat do životopisu? Na různých úrovních byste měli mít následující schopnosti:

A1: úplný začátečník. Znamená to, že pomalé a jasné řeči rozumíte a rozeznáváte základní slova a fráze týkající se vás, vaší rodiny, práce atd. Máte schopnost využít jazyk v jednoduchých situacích (nákup, optání se na směr). Rozumíte jednoduchým sdělením, plakátům a upozorněním. Umíte napsat jednoduchou pohlednici nebo vyplnit formulář.

A2: začátečník. Rozumíte nejběžnější slovní zásobě, která se týká rodiny, práce, nakupování či vašeho města. Umíte se orientovat v inzerátech, krátkých zprávách a jízdním řádu. Umíte navázat rozhovor, ale pokračovat v něm je náročné. Napíšete jednoduchý list či výpověď.

B1: mírně pokročilý. Rozumíte klíčovým informacím ve zprávách nebo televizi. Většinu hovorových situací při cestování a každodenním životě zvládáte. Umíte popsat své zkušenosti a plány, povyprávět jednoduchý příběh, nebo napsat souvislý text na témata, ve kterých se vyznáte.

B2: středně pokročilý. Rozumíte delším promluvám a přednáškám, pokud znáte téma dost dobře. Rozumíte většině filmů a seriálů ve spisovném jazyce a také knihám v originále. Umíte vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aktivně se zapojovat do diskuse, vyjádřit se a prosadit svůj názor (byť s gramatickými chybami). Napíšete podrobný text o tématech, ve kterých se vyznáte.

C1: pokročilý. Rozumíte delší řeči, i když není jasně strukturovaná jako přednáška. Umíte číst faktické a literární texty a rozeznávat rozdíly ve stylu. Plynule a spontánně povídáte bez výrazného hledání slov, využíváte jazyk pro osobní i profesionální účely. Víte podrobně a jasně popsat i složité téma, rozvíjet konkrétní body, obohatit projev o témata vedlejší a zakončit vhodně řeč.

C2: expert. Nemáte potíže při pochopení mluveného jazyka, živě či z vysílání. Rozumíte spisovné i nespisovné formě jazyka. Snadno čtete všechny typy textů, i abstraktní. Bez námahy se zúčastníte konverzací a diskusí, dobře ovládáte ustálená slovní spojení a hovorové výrazy. Umíte napsat text v různých stylech, například i recenzi literárního díla nebo odbornou práci.


Stále si nejste jisti? Tracktest vám nabízí možnost bezplatně otestovat úroveň své angličtiny! Podobné online texty najdete i v dalších evropských jazicích jako jsou španělština, francouzština či němčina.

 

Tipy na závěr

- slovenský jazyk na úrovni expert uvádějte pouze v případě, že ovládáte i gramatiku, pracujete s ním v překladu či tlumočení nebo jste slovenštinu vystudovali

- přidávejte certifikáty, které nejsou starší než 3 roky

- pokud máte vyšší úroveň jazyka, než jakou dokazuje váš poslední certifikát, neuvádějte jej v životopisu

- jako u každé informaci, i při jazycích je v životopise důležité nelhat: lež má krátké nohy a na vaši budoucí kariéru může mít katastrofální následky

 

Hledáte si práci a nedaří se vám? Vyzkoušejte naše bezplatné služby! Zaregistrujte se a vybírejte si z množství pracovních nabídek v různých sférách.

Sdílet článek:

Podobné články

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Brigáda při studiu? Mnohokrát to není jednoduché. Existuje však mnoho pozitivních brigád, které studenty lákají k zaměstnání.

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Je možné zřetelně nastínit hranici mezi zdravou oddaností k práci a závislostí na ní?

Miniatura titulního obrázku článku
Ikona kalendáře

27.02.2018

Ikona hodin

Ikona kategorií Kategorie: Studenti Zákon

Dobrý šéf by měl splňovat více vlastností. Které to jsou?